BŁĘDY WYCHOWAWCZE

Przeważającym błędem wychowawczym w badanych rodzinach jest agre­sja. W mniejszym stopniu wystąpiły też takie błędy jak obojętność, rygoryzm. W 4 przypadkach (12,1%) przejawiało się też zbytnie uleganie dziecku. Stwierdzono również bardzo często niestałość stosunku do dziecka. Agresja rodziców wywołuje u dziecka poczucie zagrożenia,lęk,poczucie winy.Agre- sywni rodzice nie wzbudzają sympatii swoich dzieci, często w takich przy­padkach dzieci nienawidzą swoich rodziców. Hamowanie aktywności jest przyczyną podporządkowania się dziecka, zaniżenia samooceny. Z badań wynika, że dzieci rodziców agresywnych, stłumione w domu, wyładowują swoje napięcie wśród rówieśników. W obecności rodziców są nieśmiałe, posłuszne, natomiast stają się agresywne w stosunku do swoich kolegów.

Cześć, mam na imię Ewelina i pracuję w biurze podróży. Od zawsze chciałam podróżować, gdy zaczęłam to robić, wiele horyzontów przede mną się otworzyło. Chciałabym Wam pomóc wybrać odpowiedni nocleg, miejsce i cel podróży!