BRAK RESPEKTU

Podsyca takie nastawienie wysoki poziom przestępczości gospodarczej, piętnowanej i tolerowanej zarazem. Omijanie i brak respektu dla prawa prowokuje ludzi do łamania dotychczasowych norm, w tym rów­nież różnorodnych form agresji. Znaczenie ma także poczucie bezkarności sprawców. Ma ono źródło nie tylko w słabości działań policji i innych służb zobowiązanych do egzekwowania ładu i porządku społecznego, ale też w sła­bych lub obojętnych reakcjach świadków i obserwatorów bezprawia i agresji .Tendencja powyższa wykracza już bezpośrednio poza analizę jednostkową indywidualną i przyjmuje postać zjawiska społecznego. W przebiegu nega­tywnej socjalizacji zaburzone jestkształtowanie się złożonych mechanizmów regulacji zachowania.

Cześć, mam na imię Ewelina i pracuję w biurze podróży. Od zawsze chciałam podróżować, gdy zaczęłam to robić, wiele horyzontów przede mną się otworzyło. Chciałabym Wam pomóc wybrać odpowiedni nocleg, miejsce i cel podróży!