CEL BADAŃ

W badaniach posłużono się kwestionariuszem CRPBI – III (Kwestiona­riusz do Badania Zachowania się Rodziców w Percepcji Dziecka) E. S. Schaefera (Kowalski 1979) i Kwestionariuszem do Badania Agresywności „Nastroje i Humory” A. H. Bussa i A. Durkee, w adaptacji M. Choynowskie- go (1972) a także wywiadem i analizą dokumentacji szkolnej badanych.Przebadano populację uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych małego miasta (586 osób). Do ostatecznych analiz wykorzystano wyniki 504 uczniów (254 chłopców i 250 dziewcząt) w wieku 13-16 lat, których wyniki badań stano wiły bazę dokonywanych analiz statystycznych .

Cześć, mam na imię Ewelina i pracuję w biurze podróży. Od zawsze chciałam podróżować, gdy zaczęłam to robić, wiele horyzontów przede mną się otworzyło. Chciałabym Wam pomóc wybrać odpowiedni nocleg, miejsce i cel podróży!