CZYNNIK FRUSTRUJĄCY

Deprywacja emocjonalna jest silnym czynnikiem frustracyjnym. Wywołana w ten sposób agresja dziecka utrudnia kontakt pomiędzy nim a rodzicami, prowadząc do reakcji krytycznych i negatywnego modelowania. Permisyw- ność zaś uodpamia dziecko na kary i zachowania agresywne (Kirwill 1992). Co ciekawe, u dzieci słabo agresywnych, silnie identyfikujących się z rodzi­cami, punitywność hamowała rozwój agresji; u słabiej identyfikujących się, z silnymi dyspozycjami do zachowań agresywnych, zachowania te potęgo­wała. Badania potwierdziły, że punitywny styl wychowania prowadził do for­mowania się zachowań agresywnych, przekazywanych z pokolenia na poko­lenie.

Cześć, mam na imię Ewelina i pracuję w biurze podróży. Od zawsze chciałam podróżować, gdy zaczęłam to robić, wiele horyzontów przede mną się otworzyło. Chciałabym Wam pomóc wybrać odpowiedni nocleg, miejsce i cel podróży!