DO DIAGNOZOWANIA

Do diagnozowania stylu wychowania rodzinnego posłużył kwestionariusz Ejdemillera (1990). Pozwolił on określić następujące deformacje wychowa­nia rodzinnego:   Poziom opieki (protekcji) – ilość czasu i energii poświęcanej przez rodziców wychowanie dziecka.Nadmierna (Hiperprotekcja).Niedostateczna (Hipoprotekcja).Stopień zaspokojenia potrzeb dziecka. Maksymalne i bezkrytyczne zaspokajanie potrzeb. Ignorowanie potrzeb.   Poziom wymagań wobec dziecka w rodzinie (w postaci obowiązków , zakazów, nakazów).Chwiejność i niekonsekwencja stylu wychowania – nagła zmiana stylu. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rodziców pozwoliły wyróżnić 6 wychowania:tolerancyjne (pobłażające), dominujące, emocjonalnie odrzucające,   ze zwiększoną odpowiedzialnością moralną,  nadopiekuńcze,  nadmiernie surowe.

Cześć, mam na imię Ewelina i pracuję w biurze podróży. Od zawsze chciałam podróżować, gdy zaczęłam to robić, wiele horyzontów przede mną się otworzyło. Chciałabym Wam pomóc wybrać odpowiedni nocleg, miejsce i cel podróży!