INNE ZJAWISKA

Również dwainne zjawiska charakteryzujące procesy społeczne i funkcjonowanie ludzi w ramach grup społecznych, mianowicie „rozprosze­nie” odpowiedzialności i „przemieszczenie” odpowiedzialności, sprzyjają eskalacji agresji w relacjach interpersonalnych. W pierwszym wypadku ma­my do czynienia z sytuacją, gdzie decyzja o użyciu przemocy podjęta jest przez „zespół”, „komitet”, „kolektyw”, co sprawia, że trudno jednoznacznie wyodrębnić odpowiedzialność konkretnych osób za konsekwencje podjętych decyzji. W drugim wypadku chodzi o sytuacje, w której egzekucja przemocy jest traktowana jako realizacja zadania i spełnienie obowiązku wynikającego z miejsca w większej organizacji i pełnionej roli społecznej (np.sytuacja żołnierza wykonującego rozkazy, drastyczne karanie na polecenie„autoryte- tu” w eksperymencie Milgrama; por. Zimbardo i Ruch, 1994).

Cześć, mam na imię Ewelina i pracuję w biurze podróży. Od zawsze chciałam podróżować, gdy zaczęłam to robić, wiele horyzontów przede mną się otworzyło. Chciałabym Wam pomóc wybrać odpowiedni nocleg, miejsce i cel podróży!