LICZEBNOŚĆ WEWNĘTRZNA

Liczebność, wewnętrzna organizacja, dynamika aktywności gangu zależą, z jednej strony, od zagęszczenia populacji młodzieży, sposobu rekrutacji człon­ków, celów i charakteru działalności, a z drugiej, od operujących w środowisku form kontroli społecznej (np. prowadzenie programów prewencyjnych działań edukacyjnych, ale także efektywności policji). W typowym młodzieżowym gangu przestępczym dominują chłopcy (pro­porcja 20:1 między chłopcami a dziewczętami w badanych gangach w USA), a ponadto dziewczęta „włączają” się do aktywności gangu w nieco starszym wieku i ich udział w przestępstwach jest relatywnie niewielki (por. Goldste­in,1991).

Cześć, mam na imię Ewelina i pracuję w biurze podróży. Od zawsze chciałam podróżować, gdy zaczęłam to robić, wiele horyzontów przede mną się otworzyło. Chciałabym Wam pomóc wybrać odpowiedni nocleg, miejsce i cel podróży!