LICZNE BADANIA

Liczne badania pokazują, że ciągłe oglądanie programów, zwłaszcza o brutalnej zawartości, związane jest z agresywnym zachowaniem się dzieci i dorosłych, ale widać też dowody zdobywania umiejętności, które są korzystne z punktu widzenia społeczeństwa np.: chęć do współpracy, uczestnictwo w działaniach społecznych (Singer 1983). Jako przykład może posłużyć tu akcja „Wielkiej świątecznej pomo­cy”, która miała na celu zebranie pieniędzy dla chorych dzieci.Jednakże prace badawcze Hearolda sugerują, że naśladowanie sytuacji agresywnych zdaje się przeważać, podczas gdy zachowania prospołeczne są słabiej odbierane (1979).Obserwacje prowadzone przez D. i J. Singerów pozwalały stwierdzić, że ciągłe oglądanie telewizji, zwłaszcza obfitującej w ostre filmy przygodowe lub kreskówki, wiązało się z jawną agresją i ani hipotezy częściowego oglą­dania telewizji ani wzory agresji w rodzinie nie mogły wytłumaczyć takich wyników (1983).Również D. Kowalczyk i K. Warchoł wskazują na wyraźny związek między odbiorem agresji prezentowanej w telewizji a zachowaniami agre­sywnymi dzieci i młodzieży (1992).

Cześć, mam na imię Ewelina i pracuję w biurze podróży. Od zawsze chciałam podróżować, gdy zaczęłam to robić, wiele horyzontów przede mną się otworzyło. Chciałabym Wam pomóc wybrać odpowiedni nocleg, miejsce i cel podróży!