NA POZÓR

Na pozór agresja, przynajmniej na ekranie, jest najczęściej karana lub opatrzona dezaprobującym komentarzem. Ale jedno­cześnie jest ona coraz wyraźniej akceptowana. Przestępcy oraz osoby ewi­dentnie agresywne częściej mogą liczyć na sukces, a nawet osiągnięcie go, w sensie zyskania popularności. Dlatego też aktorzy tworzący postaci boha­terów agresywnych, mocnych ludzi, cieszą się największą popularnością.Zaniepokojeni przenoszeniem się agresji ekranowej na zachowania dzieci i młodzieży psycholodzy zauważają, że uczenie się zachowań społecznych z telewizji i filmu jest faktem oczywistym. Oglądanie przemocy i agresji, wywołuje reakcje agresji u widzów. Obraz bólu, krwi, cierpień ofiary równie skutecznie jak widok samego agresywnego zachowania pobudzał do agresji co wyraża się także w tendencji do wymierzania np. silniejszej kary w rela­cjach interpersonalnych .

Cześć, mam na imię Ewelina i pracuję w biurze podróży. Od zawsze chciałam podróżować, gdy zaczęłam to robić, wiele horyzontów przede mną się otworzyło. Chciałabym Wam pomóc wybrać odpowiedni nocleg, miejsce i cel podróży!