NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

Do najważniejszych elementów środowiska społecznego w procesie so­cjalizacji zalicza się rodzinę oraz inne małe grupy (klasa szkolna, grupa rówieśnicza), w których uczestniczy człowiek i wywierają one na niego bezpośredni, jak i pośredni wpływ w przebiegu interakcji, jednostki ze spo- łeczeństwemjako całością (Malak, Frączek 1986). Oba oddziaływania (bez­pośrednie i pośrednie) dokonują się przez trzy związane ze sobą kanały: środowisko społeczne organizuje doświadczenie człowieka, dostarcza mu modeli zachowania się; oraz posługuje się w tym procesie wzmocnieniami. Nie można w tym miejscu pominąć modelowania społecznego, dotyczą­cego łatwo dających się zaobserwować zjawisk, a polegającego na tym, że ludzie są dla siebie przykładami postępowania (Bronfenbrenner 1970).

Cześć, mam na imię Ewelina i pracuję w biurze podróży. Od zawsze chciałam podróżować, gdy zaczęłam to robić, wiele horyzontów przede mną się otworzyło. Chciałabym Wam pomóc wybrać odpowiedni nocleg, miejsce i cel podróży!