NIEDOJRZAŁOŚĆ

Ich niedojrzałość utrudnia podejmowanie przez jednos- tkę bardziej złożonych, zorientowanych na odległe cele, form czynności, pozostawiając zachowanie sterowaniu em ocjonalnemu. Sprzyja to pojawia­niu się działań antyspołecznych i ograniczaniu możliwości dowolnego, ak­tywnego wpływania na proces socjalizacji lub też nadaje podmiotowej auto­nomii specyficzną postać antyspołecznych, agresywnych wzorców zacho­wań. Wśród dzieci i młodzieży relatywnie mało jest np. przestępstw agresyw­nych popełnianych indywidualnie. Najczęściej mamy tu do czynienia z ma­łymi, współdziałającymi grupami, których członkowie nawzajem dostarczają sobie źródeł agresywnych emocji i postaw oraz przekonań o skuteczności przemocy w posługiwaniu się nią w kontaktach interpersonalnych. Małe grupy formalne i nieformalne stają się więc strukturami pośredniczącymi pomiędzy jednostką a wielkimi grupami społecznymi.

Cześć, mam na imię Ewelina i pracuję w biurze podróży. Od zawsze chciałam podróżować, gdy zaczęłam to robić, wiele horyzontów przede mną się otworzyło. Chciałabym Wam pomóc wybrać odpowiedni nocleg, miejsce i cel podróży!