ODDZIAŁYWANIE WYCHOWAWCZE

Okazało się, że oddzia­ływania wychowawcze percepowane jako dystans uczuciowy, nadmierna kontrola oraz niekonsekwentna dysy cplina rodzicielska mają znaczenie agre- sogenne dla wychowanków w okresie dorastania, bez względu na ich płeć. Występujące różnice mają głównie charakter ilościowy, dotycząbowiem siły tego związku w poszczególnych diadach: najsilniejsze między matkami a sy­nami, następnie ojcami a córkami, potem ojcami a synami oraz matkami córkami. W przedstawionych badaniach empirycznych potwierdzona została agre- sogenna rola wymienionych negatywnych postaw rodzicielskich, szczególnie w przypadku niezgodności płci rodzica i dziecka. Zaprezentowana preferen­cja wpływów pozostaje w sprzeczności z wieloma badaniami i rozwazamami teoretycznymi (np. Bronfenbrenner 1970, Brzozowski 1988, Freud 1984).

Cześć, mam na imię Ewelina i pracuję w biurze podróży. Od zawsze chciałam podróżować, gdy zaczęłam to robić, wiele horyzontów przede mną się otworzyło. Chciałabym Wam pomóc wybrać odpowiedni nocleg, miejsce i cel podróży!