PODEJMOWANE PRÓBY

Podejmowane są różne próby przeciwdziałania agresji w szkole i w pla­cówkach wychowawczych (Np. „Bezpieczna Szkoła”, Fundacja na Rzecz Ochrony Dziecka przed Okrucieństwem, itp.), ale dotyczą one tylko pewnego wycinka lub poziomu społecznego. Podejmuje się działania radykalne. Wkil- ku liceach warszawskich uczniowie i nauczyciele noszą identyfikatory. Coraz częściej zamiast woźnej zatrudniony jest uzbrojony strażnik, który kontroluje wchodzących do budynku. Uczniowie są pouczani, jak zachować się w przy­padku agresji. Na te fakty zwracała ostatnio uwagę prof. Maria Łopatkowa.

Cześć, mam na imię Ewelina i pracuję w biurze podróży. Od zawsze chciałam podróżować, gdy zaczęłam to robić, wiele horyzontów przede mną się otworzyło. Chciałabym Wam pomóc wybrać odpowiedni nocleg, miejsce i cel podróży!