Tag Archives: nabór do programu work and travel

W MIARĘ POSTĘPU

W miarę postępu rozwoju indywidualnego strefa aktywności symbolicznej rozrasta się między działaniem receptorów i efektorów (Cassirere 1977). Uwew- nętrznione czynności symboliczne to rozmaite postacie odbioru, opracowania (kodowanie) i transformacji (przekodowywanie) informacji (przekazów) przy u- życiu znaków i symboli. Aktywność ta