Tag Archives: wieczór panieński wrocław rejs na statku

WYNIKI BADAŃ

Chociaż wyniki badan (Fredman 1984) nie umożliwiają jednoznacznego sformułowania wniosków przemawiających za bądź przeciw kathartycznej funkcji telewizji, to pozwalają jednak na stwierdzenie istnienia zależności między odbiorem programów zawierających elementy agresji i przemocy a tendencją do zachowań agresywnych. Zachowań rozumianych jako