POSTĘPOWANIE WYCHOWAWCZE

Mówiąc o postępowaniu wychowawczym rodziców można wyróżnić dwie zasadnicze grupy metod wychowawczych: metody autorytatywne i metody demokratyczne. Istota metody polega na przestrzeganiu surowych zasad i przepisów oraz na stosowaniu kar za ich nieprzestrzeganie. System demok­ratyczny polega na dyskutowaniu, wyjaśnianiu, uzasadnianiu dziecku swoich poleceń, wymagań (Przetacznikowa, Włodarski 1986, s.443). Badani rodzice byli zwolennikami metody autorytatywnej. W badanych środowiskach nie spotkano się z autentyczną demokracją życia rodzinnego. Metoda demokratyczna polega na pełnym zrozumieniu dziecka, dyskutowa­niu z nim, przyjęciu go jako pełnoprawnego członka rodziny.

Cześć, mam na imię Ewelina i pracuję w biurze podróży. Od zawsze chciałam podróżować, gdy zaczęłam to robić, wiele horyzontów przede mną się otworzyło. Chciałabym Wam pomóc wybrać odpowiedni nocleg, miejsce i cel podróży!