RODZAJ AGRESJI

Tego rodzaju agresja i przemoc, determinowana procesami grupowymi, ma zwłaszcza miejsce w niektórych „podkulturowych” grupach młodzieżowych a także w młodzieżowych gangach przestępczych (gdzie agresja i przemoc często stanowią również podstawowe narzędzie osiągania innych celów).W literaturze przedmiotu proponowane sa różne określenia młodzieżowe­go gangu przestępczego, zależące od sposobu ujmowania dynamiki i uwarun­kowań procesów społecznych (por. Goldstein, 1991). Do powtarzających się w tych charakterystykach elementów należą zwłaszcza: – wskazanie , że działalność owych grup narusza powszechnie obowiązujące normy społeczne i regulacje prawne; – przyjęcie, że jest to zespół stanowiący grupę społecz- ną(wspólnota norm, celów, poczucie przynależności, kontakty, struktura organizacyjn, itd.).

Cześć, mam na imię Ewelina i pracuję w biurze podróży. Od zawsze chciałam podróżować, gdy zaczęłam to robić, wiele horyzontów przede mną się otworzyło. Chciałabym Wam pomóc wybrać odpowiedni nocleg, miejsce i cel podróży!