STABILNOŚĆ STRUKTURY

Z socjologicznego punktu widzenia młodzieżowym gan­giem przestępczym nazwiemy zatem taką grupę społeczną młodzieży, która jest zorganizowana/zintegrowana wokół wartości, norm, standardów zacho­wania się, celujących młodzieżową podkulturę przestępczą (por. Cohen, 1955, 1966). Osadzenie w podkulturze przestępczej i względna stabilność struktury odróżnia gang, z jednej strony, od młodzieżowy ch grup społecznych formujących się spontanicznie lub stanowiących część organizacji tworzo­nych przez dorosłych a realizujących zadania i cele społecznie akceptowane, z drugiej, od sytuacyjnie działającej grupy przestępczej.

Cześć, mam na imię Ewelina i pracuję w biurze podróży. Od zawsze chciałam podróżować, gdy zaczęłam to robić, wiele horyzontów przede mną się otworzyło. Chciałabym Wam pomóc wybrać odpowiedni nocleg, miejsce i cel podróży!