Szczególną ostrożność trzeba zachować przy włączaniu się do ruchu

Na rowerze nie należy przewozić innej osoby. Zakaz wyprzedzania obowiązuje wszędzie tam, gdzie’ mogłoby ono stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, a w szczególności przed i na przejazdach kolejowych, na skrzyżowaniach dróg, zakrętach dróg, przed dojechaniem na wierzchołek wzniesienia, przed przystankami tramwajowymi, kolejowymi, gdy stoją na nich tramwaje i pociągi, jeżeli kierujący pojazdem, który ma być wyprzedzany dał sygnał o zmianie kierunku jazdy w lewo. Na skrzyżowaniach równorzędnych pierwszeństwo mają pojazdy jadące z prawej strony (z wyjątkiem pojazdów szynowych, mających pierwszeństwo w każdej chwili). Na skrzyżowaniach z ruchem okrężnym pierwszeństwo posiada pojazd będący na rondzie. Przy zmianie kierunku jazdy należy zasygnalizować swój zamiar wyciągając poziomo rękę w stronę zamierzonego skrętu. Zabrania się zmieniać kierunek jazdy, zajeżdżając drogę innym pojazdom. Zmianę skrętu należy sygnalizować i przy zawracaniu. Zakaz zatrzymywania i postoju obowiązuje we wszystkich miejscach, gdzie mogłoby to spowodować niebezpieczeństwo lub przeszkodę, a w szczególności: na przejazdach kolejowych i tramwajowych, skrzyżowaniach dróg, przystankach komunikacji miejskiej, na zwężeniach jezdni, w tunelach, na mostach i wiaduktach, znajdujących się poza granicami miast, przed wjazdami do bram, garaży i parkingów.