TWORZENIE DEFICYTU

Sprzyja to z kolei tworzeniu deficytu lęku i łatwiejsze decydowanie się na zachowania agresywne (można to przyrów­nać w efektach do kreowania osobowości psychopatycznej). W ten sposób popularyzowana agresywność powoduje przyswajanie sobie przez pozostałą część społeczeństwa (szczególnie dzieci i młodzieży) agresywnych wzorców interakcji i kształtowanie agresywnych motywacji (Pietrzak, 1992). Gloryfi­kacja agresywności dotyczy bardzo specyficznych okoliczności i ogólnie wszyscy ją potępiają, a media na pozór nie wzmacniają popularności osób agresywnych (np. przestępców), po prostu często pokazują filmy ze scenami zachowań brutalnej agresji (wzbudzają ciekawość). W codziennych wiadomościach także dominują informacje sensacyjne z du­żym ładunkiem agresji.

Cześć, mam na imię Ewelina i pracuję w biurze podróży. Od zawsze chciałam podróżować, gdy zaczęłam to robić, wiele horyzontów przede mną się otworzyło. Chciałabym Wam pomóc wybrać odpowiedni nocleg, miejsce i cel podróży!