UWARUNKOWANIE AGRESJI I PRZEMOCY

Zajmiemy się orientacjami i zjawiskami społecznymi, które nie tyle leżą u podłoża formowania się intra- psychicznej motywacji do agresji i tworzenia się agresywnie działających grup, co stanowią warunki sprzyjające rozpowszechnianiu się agresji i prze­mocy w relacjach społecznych w ogóle, pośrednio wpływając również na agresję i przemoc wśród dzieci i młodzieży. Mówiąc inaczej, chodzi o czynniki ułatwiające bądź utrudniające eskalację agresji lub przemocy, tzn. podejmowanie takich działań przez więcej lub mniej osób, na większą lub mniejszą skalę (np. na ile agresja i przemoc jest marginesem funkcjonowania społecznego dzieci w szkole, a na ile jest powszechną formą relacji interper­sonalnych wśród uczniów).

Cześć, mam na imię Ewelina i pracuję w biurze podróży. Od zawsze chciałam podróżować, gdy zaczęłam to robić, wiele horyzontów przede mną się otworzyło. Chciałabym Wam pomóc wybrać odpowiedni nocleg, miejsce i cel podróży!