W INDYWIDUALNYM ROZWOJU

W rozwoju indywidualnym człowieka możemy wyróżnić dwa, nawzajem przenikające się, tory. Pierwszy z nich to tor własnej aktywności jednostki, poprzez którą opanowuje ona umiejętność posługiwania się przedmiotami i narzędziami oraz związane z tym formy poznawania rzeczywistości zew­nętrznej i wewnętrznej. Drugi tor rozwoju jednostki stanowią procesy przyswajania kultury sym­bolicznej inicjowane przez opanowanie podstawowych systemów znako­wych (głównie języka werbalnego) i symboli kulturowych. (Tyszkowa 1985). Dwa wyodrębnione tu tory gromadzenia doświadczenia indywidual­nego splatają się ze sobą, obydwa bowiem przebiegają (zwłaszcza w pierw­szych latach życia) w ramach stosunków dziecka z osobami dorosłymi z jego otoczenia i stosunki te są podstawą rozwoju w obrębie ich obu.

Cześć, mam na imię Ewelina i pracuję w biurze podróży. Od zawsze chciałam podróżować, gdy zaczęłam to robić, wiele horyzontów przede mną się otworzyło. Chciałabym Wam pomóc wybrać odpowiedni nocleg, miejsce i cel podróży!