W WYCHOWANIU DZIECKA

W wychowaniu dziecka bardzo ważna jest jednolitość postaw rodziciels­kich. W przypadku, gdy postawy są niejednolite, np. matka jest chwiejna, pobłażliwa, a ojciec zbyt wymagający, surowy, dziecko nie wie kogo słu­chać, pojawiają się u niego postawy lękowe. W badanych rodzinach więk­szość populacji stanowili rodzice niezgodni w swoich postawach w stosunku do dziecka.Wyniki badań wskazują na istnienie zależności między negatywnymi postawami wychowaczymi, a niewłaściwym rozwojem społecznym dziecka. Zaobserwowano zależność pomiędzy wpływem postaw rodziców w stosun­ku do dziecka, a stopniem niedostosowania społecznego. Dzieci rodziców, którzy przejawiali postawy odrzucenia, unikania, nadmiernie wymagające, prawie zawsze szukały zrozumienia poza domem. Przejawiały zachowania niepożądane społecznie.

Cześć, mam na imię Ewelina i pracuję w biurze podróży. Od zawsze chciałam podróżować, gdy zaczęłam to robić, wiele horyzontów przede mną się otworzyło. Chciałabym Wam pomóc wybrać odpowiedni nocleg, miejsce i cel podróży!