WIĘKSZOŚĆ FUNKCJI

Przyjmują one bo­wiem większość funkcji pełnionych na poziomie mikrostrukturalnym przez role, stają się głównym czynnikiem przekazującym normy i wartości, potrze­by oraz cele pomiędzy jednostką a wielką grupą społeczną i odwrotnie. Nie są to jedynie pewne formalne lub nieformalne układy, wkomponowane ściśle w strukturę np. wielkich organizacji społecznych, ale względnie autonomicz­ne grupy pierwotne, obejmujące wszystkie dziedziny życia społecznego. One właśnie przyjmują funkcje pośredniczenia i transmisji wszelkich społecznych przekazów ze społeczeństwa i odwrotnie. Co więcej, pojawiają się nowe funkcje umożliwiające nie tylko przekaz, ale i określone oddziaływanie. Pozwala to na zaspokojenie potrzeb swoich członków nawet w systemie społecznym, który na to oficjalnie nie zezwala.

Cześć, mam na imię Ewelina i pracuję w biurze podróży. Od zawsze chciałam podróżować, gdy zaczęłam to robić, wiele horyzontów przede mną się otworzyło. Chciałabym Wam pomóc wybrać odpowiedni nocleg, miejsce i cel podróży!