WSKAZANIE ROLI

Wskazanie roli, jaką dla kształtowania określonych mechanizmów i wzo­rów zachowania człowieka pełnią konkretne, przenikające się wzajemnie składniki jego środowiska społecznego, może być pomocne w zapobieganiu powstawania zjawisk patologii społecznej. Jednym z takich składników są środki masowego przekazu z telewizją na czele.Rotkiewicz, prowadząc swoje rozważania nad wychowawczym oddziaływa­niem telewizji,podkreślała wagę eskapistycznejikathartycznejfiinkcjitelewizji(1983). Pojęcie fantazja wraz z pojęciem eskapizmu bywa rozpatrywane w odnie­sieniu do skutków działania telewizji i jest przede wszystkim ucieczką od rzeczywistości uwarunkowanej istnieniem określonych zagrożeń w życiu jednostki, niemożnością realnego zaspokojenia potrzeb, chęcią przeżycia czegoś innego ponad to, co spotyka człowieka w życiu codziennym.

Cześć, mam na imię Ewelina i pracuję w biurze podróży. Od zawsze chciałam podróżować, gdy zaczęłam to robić, wiele horyzontów przede mną się otworzyło. Chciałabym Wam pomóc wybrać odpowiedni nocleg, miejsce i cel podróży!