ZAKRES I NATĘŻENIE

Zakres i natężenie agresji i przemocy jak też charakter aktywności mło­dzieżowego gangu przestępczego są osadzone w kulturowo-społecznych własnościach otoczenia, oddziaływującego zarówno poprzez rodzinę jak społeczność lokalną. Tak np. tworzeniu się i eskalacji gangów dziecięco- młodzieżowych sprzyjają okoliczności, kiedy nastolatki pozostawione są samym sobie i pozbawione systematycznej opieki ze strony rodziny i insty­tucji edukacyjnych, gdy są eksponowane na wpływy subkultury przestępczej dorosłych i mieszkają w środowisku o znacznymnatężeniu innych przejawów patologii społecznej (np. alkoholizm, ale także destabilizacja związków spo­łecznych, itp.). Do socjoekonomicznych czynników sprzyjających powsta­waniu gangów młodzieżowych zalicza się również bezrobocie.

Cześć, mam na imię Ewelina i pracuję w biurze podróży. Od zawsze chciałam podróżować, gdy zaczęłam to robić, wiele horyzontów przede mną się otworzyło. Chciałabym Wam pomóc wybrać odpowiedni nocleg, miejsce i cel podróży!