ŹRÓDŁO AGRESJI U DZIECI

Codziennie prasa, radio i telewizja donoszą o aktach gwałtu, rozbo­jach i innych przestępstwach w znacznej liczbie dokonywanych przez młodzież a nawet dzieci. Od kilku lat niepokojąco obniża się wiek przestępców. Około 907c wszystkich zachowań przestępczych młodych ludzi ma na celu zagarnięcie mienia.Nie są to jednak tylko popularne włamania do kiosków czy piwnic, lecz zuchwałe kradzieże, brutalne wymuszenia i rozboje. Coraz częściej nieletni zagrażają zdrowiu i życiu swych ofiar.Jakie są zatem przyczyny przestępczości wśród młodzieży? Co powoduje zabu­rzenia prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży? Można tych przyczyn wskazać oczywiście wiele, zarówno w skali makro, jak i mikro. Z pewnością zachowania dzieci są odbiciem stosunków, obyczajów i poczynań ze świata dorosłych.W potocznych opiniach jednym z głównych czynników jest fakt, że doj­rzewa właśnie pokolenie stanu wojennego, innym, problemy materialne rodzin, jeszcze innym potęga środków masowego przekazu sterujących roz­wojem psychicznym dzieci i młodzieży.