Organizacja turystów

Tradycje krajoznawstwa i turystyki sięgają początków ubiegłego stulecia. Wiążą się z takimi nazwiskami jak: Stanisław Staszic, Julian Ursyn Niemcewicz, Stefan Szolc-Rogoziński, Ignacy DomeykO, Wincenty Pol i Oskar Kolberg. Pierwsza polska organizacja turystyczna Galicyjskie Towarzystwo Tatrzańskie, powstała na terenie ówczesnej Galicji przed stu laty (1873). Rok później przekształciła się ona w Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. Na terenie […]

Pamiątki, materiały

Po powrocie z wycieczki mamy wreszcie możliwość na spokojne przejrzenie przywiezionych ze sobą „skarbów”, widokówek, pieczęci, drobiazgów wyrobów rzemiosła ludowego, kawałków kory, korzenia itd. Porządkujemy je, wykonujemy albumy, kończymy zaczętą na wycieczce kronikę itp. Zajęcie to jest równocześnie okazją do powtórnego „przeżycia” wędrówki. Porządkujemy także notatki, uzupełniamy o wrażenia z ostatniego (ostatnich) dnia, których nie zdążyliśmy […]

Sprzęt i ekwipunek po powrocie do domu

Przystępujemy do naprawy wszelkich uszkodzeń, oczyszczenia z błota, traw, igliwia i piasku, sprawdzenia sznurów i otworów czy są całe, oczyszczenia masztów i kołków („śledzi”), obmycia podłogi itd. Jeśli to zrobimy możemy złożyć namiot, możliwie dokładnie, zgodnie ze wzorem i włożyć do worka, torby czy innego futerału. Podobnie należy doprowadzić do porządku, stanu gotowości pozostały sprzęt […]

Po powrocie

Wróciliśmy z wycieczki. Mamy już za sobą miłe chwile powitania, wzajemnych opowiadań o ciekawych spotkaniach, wydarzeniach, obiektach. Dla wielu niedoświadczonych turystów jest to koniec imprezy. Czym prędzej wrzucają sprzęt do magazynów, szaf, bo czekają ich nowe, inne atrakcje. Jakże wielce są oni jednak zdziwieni, gdy rozpoczynają przygotowania przed nową wycieczką. Zbutwiale, spleśniałe namioty i płachty […]

Wycinanki, zakładki do książek, barwne krajki

Wiele różności z wyrobów ludowego rzemiosła, na które trafimy na wędrówce. Uście i rośliny. Można gromadzić wszystkie gatunki jakie spotykamy na trasie wędrówki lub tylko o oryginalnych kształtach, kolorach. Utworzony w ten sposób zielnik może być dużą pomocą w nauce biologii, zwłaszcza gdy wzbogacimy go krótkimi wiadomościami o zerwanych roślinach lub liściach. Nie należy tylko zrywać […]

Fotografie

Jest to najbardziej rozpowszechniona forma utrwalania wrażeń z wycieczki. Pamiątką może być zdjęcie ciekawych obiektów architektury, ładnego krajobrazu, czy osób uczestniczących w imprezie. Najprzyjemniej jest jeśli zrobiliśmy je sami, choćby bardzo popularnym aparatem fotograficznym np. „Ami”, „Druh”. Szyszki, huby, kora. Zbieramy je wyłącznie z odpadów lub drzew suchych, już martwych i oczywiście nie w rezerwatach. Te […]

Stemple

Mogą to być odciski pieczęci z domów turysty, domów wycieczkowych, schronisk czy stanic wodnych, w których nocowaliśmy lub przez które biegła trasa wędrówki albo odciski datowników urzędów i placówek pocztowych (np. bardzo oryginalne datowniki agencji pocztowych w schroniskach górskich PTTK, pieczęcie muzeów, sołectw, urzędów gminnych itp. Zbierać je możemy na kopertach listowych (białych), na arkuszach (podobnie […]

Widokówki

Pocztówki, najchętniej przez wszystkich zbierane, najczęściej przesyłane ze szlaku wędrówki do rodziny, przyjaciół, znajomych. Zawierają fotografie, rzadziej rysunki krajobrazów, architektury, zabytków sztuki, motywy ludowe. Widokówki mogą być ciekawą kroniką imprezy, gdy na odwrocie/ich będziemy zapisywać szczegóły dotyczące miejscowości czy obiektu, przebiegu dnia, czasem ‘ najciekawsze wrażenia turystyczne, przebieg trasy itp. Gromadzić je można w pudełkach po […]

Pamiątki z wycieczek

Wielu turystów przywozi ze swoich wędrówek różnorodne pamiątki. Mają one przedłużyć wrażenia z imprez, być świadectwem odbytych podróży, a także materiałem poglądowym na lekcjach geografii, historii, czy wychowania obywatelskiego. Zbiory pamiątek można pokazać po powrocie z wycieczek na wystawie urządzonej w świetlicy szkolnej, czy klubie. Wydaje się, że warto wśród uczestników rozpropagować świadome kolekcjonerstwo, gdyż […]

Zakłady pracy w miastach

Białostockie Zakłady Przemysłu Bawełnianego „Fasty” w Białymstoku, Janikowskie Zakłady Sodowe w Janikowie koło Inowrocławia, Gdańska Stocznia Jachtowa w Gdańsku, Stocznia Gdańska im. Lenina w Gdańsku, Fabryka Aparatów Elektrycznych „APENA” w Bielsku Białej, Kopalnia Węgla Kamiennego „Zabrze” w Zabrzu, Huta im. B. Bieruta w Częstochowie, Huta „Kościuszko” w Chorzowie, Radomskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Radoskór” w Radomiu, […]

Zakłady pracy na wsi

Rolniczy Zakład Doświadczalny w Szepietowie koło Wysokie Mazowieckie, Państwowe Gospodarstwo Rolne w Karbowej koło Brodnicy, Państwowe Gospodarstwo Rybackie w Łysinie koło Żnina, Państwowe Gospodarstwo Rolne w Malinowie koło Tczewa, Państwowe Gospodarstwo Rolne w Księżym Lesie koło Gliwic, Cukrownia „Częstocice” w Częstocicach, Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej w Bobrownikach koło Słupska, Państwowa Stadnina Ogierów w Klikowej koło […]

Zakłady przemysłowe i centra administracyjne

Niektóre z nich w okresie powojennym zwiększyły ilość mieszkańców nawet kilkakrotnie jak np. Lubin, Konin, Puławy, Tarnobrzeg, Turek, Jastrzębie, Tychy czy Płock. Poza potężnymi zakładami przemysłowymi zaciekawić turystę mogą i liczne osiedla mieszkaniowe« gmachy użyteczności publicznej, nowe rozwiązania urbanistyczne, szerokie, nowoczesne arterie komunikacyjne, węzły i przejścia podziemne dla pieszych. Wiele z tych obiektów z uwagi na […]