turned-on iPhone 6s with orange case

Adrszpaskie skalne miasto

Nie ulega wątpliwości, że początkujący turysta za cel swoich wycieczek powinien obierać okolice swojego miasta lub wsi. W każdym bowiem województwie czy nawet gminie można znaleźć coś naprawdę ciekawego. Oczywiście w jednych regionach ciekawostek krajoznawczych będzie więcej, w innych mniej, w jednych będą one bardziej zróżnicowane, w innych bardziej jednorodne, zawsze jednak na trasie wędrówki spotkamy barwny krajobraz albo ciekawych ludzi, albo też zabytki i pamiątki związane z historią kraju. Dobrze, gdy w pierwszych wycieczkach bierze udział doświadczony turysta, który w razie potrzeby będzie mógł młodemu adeptowi turystyki służyć radą. Następne wędrówki można już organizować albo do pobliskiego miasta, albo do nieznanej części okolicy, a dopiero później w obrębie całego .województwa lub innych regionów, znacznie odległych od miejsca zamieszkania. Ustalając cel wycieczki musimy wiedzieć:

  • czy chcemy poznać nowe tereny, czy tylko wypocząć w otoczeniu przyrody po trudach w pracy, szkole;
  • czy trasa ma biec terenem łatwym, czy trudniejszym;
  • czym interesuje się większość uczestników.

Przy ustalaniu planu trasy należy korzystać z dostępnych przewodników turystycznych (patrz bibliografia), map, folderów. Jeśli samodzielne ustalenie trasy wycieczki sprawia nam dużo kłopotów powinniśmy zasięgnąć informacji w punkcie Informacji Turystycznej lub porady w najbliższych oddziałach, kołach i Poradniach Krajoznawczych PTTK lub u przodowników danego rodzaju turystyki, czy po prostu u doświadczonego turysty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *