AGRESJA SZKOLNA

Na tym tle można stwierdzić, że agresja szkolna stanowi doniosły problem w szkołach skandynawskich. Problem ten dotyczy dużej liczby uczniów. Najnowsze dane (w dużym stopniu zebrane za pomocą mojego kwestionariu­sza na temat agresji szkolnej) z wielu innych krajów wskazują, że problem ten z pewnością istnieje również poza krajami skadynawskimi z podobną lub nawet wyższą częstotliwością. O     wiele więcej chłopców niż dziewcząt znęca się nad innymi, a stosunkowo duży procent dziewcząt podaje, że są głównie nękane przez chłopców. Również istnieje nieco niższy procent chłopców, którzy są ofiarami agresji szkolnej. Chociaż agresja szkolna stanowi znacznie większy problem u chłopców, to istnieje także dużo agresji wśród dziewcząt. Agresja fizyczna jest znacznie rzadsza wśród dziewcząt, jednakże dziewczęta typowo stosują bardziej subtelne i pośrednie sposoby nękania, takie jak oszczerstwo, rozpowszechnianie plotek, celowe wykluczenie kogoś z grupy oraz manipulowanie związkami przyjaźni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *