AGRESJA W SZKOLE

Agresja wśród młodzieży szkolnej jest niewątpliwie zjawiskiem znanym od dawna. Fakt, że niektóre dzieci są często i systematycz­nie nękane oraz atakowane przez inne dzieci, opisywano w dzie­łach literackich, a wielu dorosłych posiada osobiste doświadczenia z okresu szkolnego. Chociaż dużo wiadomo o problematyce agresji, to dopiero cał­kiem niedawno – na początku lat 1970. – zjawisko to stało się przedmiotem bardziej systematycznych badań (Olweus, 1973 a, 1978). Przez wiele lat badania te w zasadzie ograniczały się do Skandynawii. W latach 80. i na początku lat 90. zjawisko agresji wśród dzieci szkolnych przyciągnęło uwagę również w innych krajach, takich jak: Japonia, Anglia, Holandia, Australia, Kanada i Stany Zjednoczone. Istnieją obecnie wyraźne wskazania o wciąż rosnącym społecznym, jak również naukowym, zainteresowaniu zjawiskiem agresji wśród dzieci w wielu częściach świata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *