turned-on iPhone 6s with orange case

ANALIZA ZJAWISK

Socjopsychologiczna analiza zjawisk „kozła ofiarnego” i „czarnej owcy” daje przesłanki do rozumienia tych przejawów agresji i przemocy rejestrowanych w życiu społecznym, także wśród dzieci i młodzieży, które warunkowane są prze­biegiem procesów grupowych związanych z ochroną pozytywnej identyfikacji społecznej i zwartości grupy społecznej. W znakomitej powieści noblisty Wiliama Goldwinga„Władca much” przedstawiona jest literacka ilustracja dramatycznych konsekwencji poprzez kreowanie „kozła ofiarnego” i „czarnej owcy”.Prowadzący przed wielu laty studia nad tworzeniem się młodzieżowych gangów przestępczych Czesław Czapow (1958) opowiadał m.in. o raczej egzotycznej grupie młodych ludzi działających na ulicach Warszawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *