reflections of white mosque on water

BADANIA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ

Jak sarkastycznie zauważył Mr. Verdoux (por. Charlie Chaplin: Air. Veroux, film z 1947r) kierowany w swoich przestępstwach i mordowaniu ofiar potrzebą zapewnie­nia rodzinie przyzwoitych warunków egzystencji,… jeżeli ktoś „prywatnie” popełni jedno lub kilka przestępstw, np. morderstwo, to staje się kryminalistą odpowiednio ukaranym przez społeczeństwo, jeśli natomiast podejmował decyzję i uczetniczył w mordowaniu setek innych ludzi zostaje bohaterem narodowym. Nietrudno znaleźć, zarówno w historii, jak i współcześnie, przykłady dobrze ilustrujące tę tezę. Badania psychologii społecznej (por. Zimbardo i Ruch,1994) dokumentu­ją, że eskalacji agresji dobrze służą także pewne formy organizacji i funkjo- nowania grupy społecznej. Pokazano, np. że ludzie działający w warunkach anonimowości, tj. wówczas gdy nie są rozpoznawani jako konkretne osoby, lecz ich relacje z innymi określone są wyłącznie przez pełnioną przez nich rolę, łatwiej i z większym wigorem zachowują się agresywnie wobec zależ­nych od siebie osób (por. eksperyment Zimbardo z utworzeniem „sztucznego więzienia”).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *