people taking picture of waterfalls under cloudy sky

BRAK RESPEKTU

Podsyca takie nastawienie wysoki poziom przestępczości gospodarczej, piętnowanej i tolerowanej zarazem. Omijanie i brak respektu dla prawa prowokuje ludzi do łamania dotychczasowych norm, w tym rów­nież różnorodnych form agresji. Znaczenie ma także poczucie bezkarności sprawców. Ma ono źródło nie tylko w słabości działań policji i innych służb zobowiązanych do egzekwowania ładu i porządku społecznego, ale też w sła­bych lub obojętnych reakcjach świadków i obserwatorów bezprawia i agresji .Tendencja powyższa wykracza już bezpośrednio poza analizę jednostkową indywidualną i przyjmuje postać zjawiska społecznego. W przebiegu nega­tywnej socjalizacji zaburzone jestkształtowanie się złożonych mechanizmów regulacji zachowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *