Aerial View of White Sand Beach

CZAS TRWANIA

Czas trwania treningu korekcyjnego – 40- 50 godzin w ciągu jednego miesiąca. Próba zastosowania programu wykazała, że dążenie do innowacji w stosunkach rodzinnych bardziej ujawnia się u dorastających, niż u ich rodziców. Najbardziej wyraźnie uwidacznia się to w rodzinach o dominującej hiperprotekcji. Bardziej labilnie umotywowane na poszukiwanie nowych strategii wychowania rodzinnego są matki niż ojcowie. Ci ostatni charakte­ryzują się większą konserwatywnością w podejściu do stylu wychowania. Wprowadzenie treningu rodzicielskiego do praktyki służb psychologicznych w szkołach pozwala mieć nadzieję na dalszy rozwój teoretycznych i prak­tycznych podstaw kierowania i socjalizacji agresji dorastających.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *