reflections of white mosque on water

CZŁONKOWIE GANGU

Członkami gangu określanego jako młodzieżowy (dane z USA) są zwykle osoby między 12 a 22 rokiem życia zatem faktycznie od wczesnej adolescencji do młodych dorosłych, ale notuje się również gangi, w których aktywnie działają już 9-letnie dzieci, jak i całkiem dorosłe, 30-letnie osoby (np. gangi specjalizujące się w handlu narkotykami korzystają z dzieci do bezpośredniego rozpowszechniania środków uzależniających, a dorosłe oso­by zajmują się organizowaniem tego procederu i obrotem hurtowym). Dla charakterystyki agresji i przemocy podejmowanych przez młodzieżowe gangi przestępcze ważna jest odpowiedź na pytania o to: – jakie funkcje pełni agresja/przemoc w życiu gangu; – jakie czynniki czy sytuacje wyzwalają agresję interpersonalną wewnątrz gangu oraz w relacjach z innymi grupami społeczny­mi; – od czego zależy zakres i intensywość (powaga)agresji/przemocy realizo­wanej przez gang.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *