Aerial Photography of Boats on Shore

Haczów

Kościół parafialny, gotycki, drewniany z XV w., jeden z najstarszych kościołów tego typu w Polsce. Znajduje się tu cenna polichromia z 1494 r. i początku XVI w. Henryków. Zespół opactwa Cystersów, w którym powstała słynna „Księga Henrykowska” z pierwszym zapisanym polskim zdaniem. W kościele (XIII w.) bogate, barokowe wyposażenie wnętrz. 1718. Kazimierz Dolny. Kamienica Pod św. Krzysztofem i kamienica Pod św. Mikołajom, cenne późnorenesansowe kamieniczki mieszczańskie o bogatej manierystycznej dekoracji rzeźbiarskiej. Kielce. Zespół pałacu biskupiego, przykład budownictwa barokowego (XVIIXVIII w.). Szczególnie piękne są portale barokowe i dekoracje malarskie z XVII w. W pałacu muzeum. ”Kraków. Zespół budowli Wzgórza Wawelskiego. Zamek dawna siedziba królów polskich, najcenniejszy pomnik historii i kultury narodowej. Obecnie obiekt muzealny (Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu, sale i komnaty, skarbiec koronny, zbrojownia). W zespole zamkowym m.in. katedra z 1364 r. z cenną Kaplicą Zygmun- towską (renesans), kryptą św. Leonarda i grobami królewskimi (zabytkowe sarkofagi dzieła sztuki) oraz zespół murów obronnych z potężnymi basztami. Średniowieczna zabudowa Starego Miasta w obrębie plant, z Rynkiem i licznymi uliczkami. Kościół Mariacki zbudowany w XIIXIII w. z różnorodnym, cennym wyposażeniem wnętrza, m.in. słynnym ołtarzem Wita Stwosza i średniowiecznymi witrażami z XIV w. Kościół Św. Ann XVII w., o wyjątkowo cennym wyposażeniu barokowym. Zespół klasztorny Augustianów z potężnym kościołem Św. Katarzyny z XIV w. Zespół klasztorny Jezuitów z barokowym, najstarszym w tym stylu kościołem Św. Piotra i Św. Pawła (potężna kopuła na planie krzyża). Zespół klasztorny Kamedułów na Bielanach, wczesnobarokowe budowle z XVII w. (kościół: wybitne dzieło w stylu baroku włoskiego) ‘ oryginalne pustelnie zakonne (eremy). Pozostałości obwarowań miejskich, średniowieczne fortyfikacje z 1307 r. z Bramą Floriańską, basztami i Barbakanem. Sukiennice, średniowieczne kramy krakowskie z XIII w. Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, średniowieczny budynek uniwersytecki z XV w.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *