turned-on iPhone 6s with orange case

Helikopter w ogniu cda

Są doskonałą formą popularyzowania i zachęcania do uprawiania turystyki kwalifikowanej. Organizowane jako spotkania turystyczne na trasach wspólnej wędrówki, pogłębiają znajomość własnego kraju, popularyzują nowe atrakcyjne regiony turystyczne i stanowią doskonałą okazję dla turystycznych manifestacji związanych z obchodami czy rocznicami państwowymi. Rajd (pieszy, kolarski, narciarski) jest to planowa wędrówka co najmniej kilku grup (drużyn) turystycznych po dowolnych lub z góry wytyczonych trasach z określonymi zadaniami do wykonania przez cały zespół (np. odnalezienie punktów pośrednich, zwiedzenie ciekawych obiektów, wykonanie opisów trasy, rozbicie biwaku itp.). Wszystkie zespoły uczestniczące są z reguły objęte współzawodnictwem zgodnie z regulaminem rajdu. Rajdy to imprezy jednodniowe, a nawet r tygodniowe. Są także organizowane tzw. Rajdy na raty, składające się z cyklu wycieczek po z góry wytyczonych trasach, objętych regulaminem współzawodnictwa rajdowego z tym, że wycieczki odbywają się w ciągu kilku następujących po sobie dni świątecznych w odstępach tygodniowych, często w okresie późnojesiennym lub zimowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *