Great Wall of China

JAK WYKAZAŁY BADANIA

Badania wykazały duże zależności między stylem wychowania, a posta­wami rodziców wobec dzieci. Styl wychowania charakterystyczny dla danej rodziny jest wypadkową sposobów i metod oddziaływania na dziecko wszys­tkich członków rodziny (Przełącznikową,Włodarski 1986). Zasadniczą grupę reprezentowanych przez rodziców postaw stanowiły postawy: niekonsek­wentna i unikania. Z powtórzeniem niekonsekwencji spotkano się w analizie stylów wychowania. Rodzice, którzy w procesie wychowawczym prezentują postawy niekonsekwentne, tworzą jednocześnie niekonsekwentny styl wy­chowania. Bardzo często zdarza się, iż rodzic w stanie trzeźwości reprezen­tował inną postawę, a inną w stanie upojenia alkoholowego. W chwilach trzeźwości rodzic dostrzegał braki w zachowaniu dziecka i jego postępach w nauce, był wtedy surowy i wymierzał kary.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *