green and brown mountain beside lake under cloudy sky during daytime

Jur gast wisła

Te masowe imprezy są bardzo atrakcyjne, ale wymagają od wszystkich uczestników dodatkowych kwalifikacji i dużej sprawności fizycznej. W zasadzie przeznaczone są wyłącznie dla starszej młodzieży, pełnoletńich uczestników. Rajdy piesze, nocne, to imprezy, będące odmianą rajdów omówionych poprzednio, organizowane późnym więczorem i częściowo nocą. Z reguły trwają krótko, a zadania regulaminowe dla zespołów uczestniczących w imprezie ograniczają się głównie do odnalezienia wyznaczonych kierunków i punktów docelowych, marszu nocą na czas i dotarcia całym zespołem na metę, często oznaczoną ogniskiem czy barwnym światłem. Rajd nocny kończy się najczęściej wspólnym ogniskiem i noclegiem w terenie. Zawody na orientację terenową to u nas stosunkowo nowa forma imprezy dla turystów pieszych (i kolarzy), ale od kilku lat coraz częściej organizowana, szczególnie atrakcyjna dla młodych turystów. Przeznaczona z reguły dla małych zespołów 2-3 lub 4-osobpwych), współzawodniczących ze sobą w umiejętności posługiwania się busolą (marsz na azymut), odnajdywania ze „ślepą” (bez nazw) mapą wyznaczonych celów i marszu na czas. Najczęściej zadania te są uzupełniane elementami krajoznawczymi. Zawody na orientację terenową organizowane są jako samodzielne imprezy, a także jako fragmenty dużych rajdów czy zlotów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *