people sitting on rock edge facing body of water

Kultura w turystyce

Obowiązujące w życiu codziennym normy kulturalnego zachowania nie tracą swej aktualności na wędrówce turystycznej. Przeciwnie, przestrzeganie ich staje się jednym z głównych warunków powodzenia imprezy. Każdego, kto uważa się za turystę powinno cechować zawsze kulturalne zachowanie zarówno w czasie wędrówki, jak też w trakcie zwiedzania obiektów zabytkowych, muzeów, zakładów pracy, pobytu na wsi czy w mieście, a także w schronisku i na biwaku. Na wędrówce w małym, a także i w większym zespole, bez względu na to czy wędrujemy pieszo, rowerami czy płyniemy wodą, obowiązuje koleżeństwo, wzajemna pomoc i świadoma dyscyplina, której powinni przestrzegać i kierownik zespołu i przewodnik, a także wszyscy pozostali uczestnicy (punktualność na zbiórkach i wspólnych zajęciach, zgłaszanie odejścia od grupy, przestrzeganie ustalonej trasy itp.). Należy unikać hałaśliwego zachowania się zarówno w terenie (płoszenie zwierzyny) jak i w punkcie noclegowym (regulamin hotelu, schroniska). Jeśli posiadamy na wycieczce tranzystor to trzeba starać się, aby nie przeszkadzał on innym. Nie każdy ma przecież ochotę słuchać. Ważną zasadą jest absolutne unikanie w czasie wycieczki czy innej imprezy turystycznej używania napojów alkohoIowych, nawet wina i piwa. Picie alkoholu obniża Sprawność fizyczną i najczęściej uniemożliwia udział w imprezie turystycznej. Dlatego dobry turysta nie tylko tę zasadę stosuje do siebie, ale także powinien oddziaływać na przyjaciół z którymi wędruje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *