Lake and Mountain

Lokalizacja ognisk

Ogień jest zbyt groźnym żywiołem i dlatego wybierając miejsce na ognisko musimy przestrzegać wszystkich przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Rokrocznie bowiem płonie wiele lasów, przynosząc niepowetowane straty, a przyczyną pożarów jest przede wszystkim lekkomyślność, ludzi, m.in. turystów. Kiedy więc zdecydujemy się na rozpalenie ogniska powinniśmy wiedzieć, że:
B W żadnym przypadku nie rozpala się ognisk w rezerwatach i w pobliżu pomników przyrody, ani też obok innych zabytków, natomiast w parkach narodowych wyłącznie na terenach na ten cel przez służbę leśną wyznaczonych. Miejsce na ognisko musi być tak wybrane, aby nie szkodziło również innej otaczającej nas przyrodzie nie tylko chronionej ustawowo. Nie wolno więc rozpalać ogniska na wrzosowiskach i na suchych łąkach (możliwość szybkiego przerzucenia ognia), a jego odległość od ściany lasu nie może być mniejsza niż 100 m. B Nie wolno nigdy zostawiać płonącego ogniska bez „opieki”. Ogniska lokalizuje się w miejscu możliwie naturalnie osłoniętym przed wiatrem (aby wiatr nie roznosił iskier z palącego ognia), najlepiej w zagłębieniu terenu, wtedy i dym będzie z reguły unosił się do góry, a przez to nie będzie przeszkadzał uczestnikom ogniska, a ewentualne amfiteatralne usytuowanie siedzących wokoło turystów zapewni im lepszą widoczność i udział wszystkich obecnych w zajęciach przy ognisku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *