Woman Taking Pictures of Ruins

Malbork

Zespół zamkowy. Średniowieczna twierdza jest wybitnym przykładem zakonnego budownictwa obronnego (XVIIIXV w.). Składa się z Przedzamcza (wielka zbrojownia, ludwisarnia, kaplica, Baszta Maślankowa i domy gotyckie), Zamku Średniego i Zamku Wysokiego. Nieborów. Zespół rezydencjonalny. Pałac barokowy z XVIł w. z ciekawymi zbiorami, a wśród nich biblioteka ze starodrukami (Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie). Obok, również zabytkowe zabudowania gospodarcze oraz park krajobrazowy z XVIIXVIII w. Ostrów Lednicki (wieś koło Łowicza). Ruiny kościoła i palatium pozostałości zamku książęcego z X w. na wyspie Jeziora Lednickiego. Podklasztorze nad Pilicą (wieś nad Pilicą koło Sulejowa). Wielki zespół klasztorny opactwa Cystersów o charakterze obronnym. W nim kościół romański z XIII w., stare budynki klasztorne (XIIIXIV w.) i mury obronne z bramami, wieżami i basztami (XV w.). 4041. Poznań. Ratusz Staromiejski, najcenniejszy zabytek miasta, zbudowany jako gotycki w XIII w. odbudowany (XVI w.) w stylu renesansu. W nim piękna Sala Odrodzenia z 1515 r. oraz popularne „koziołki” w zegarze ratusza (muzeum). Kościół farny Św. Marii Magdaleny i Św. Stanisława. Bazylika barokowa z I. 1651 1732, o bogatej dekoracji rzeźbiarskiej i malarskiej. Radruż (wieś koło Lubaczowa). Znajduje się tu zabytkowa, drewniana cerkiew z 1669 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *