Brown Wooden Dock

MŁODZIEŻOWE GANGI

Tak więc, młodzieżowe gangi przestępcze różnią się między sobą pod wieloma względami, także co do zakresu i intensywności przemocy i agresji w kontaktach z zewnętrznym środowiskiem.Młodzieżowe gangi przestępcze formują się i działają zwłaszcza w pewnych obszarach dużych miast(wg. amerykańskich danych około 6-7% nastolatków w wieku między 10 a-17 rokiem życia, mieszkających w takich metropoliach jak Los Angeles, Nowy York należy do i aktywnie uczestniczy w aktywności, gangów; (-por. Reiss, Roth, 1993), charakteryzujących się gorszymi warunkami ekonomicznymi, niższymi wskaźnikami edukacji oraz stanu społecznego i wyż­szymi wskaźnikami przestępczości w ogóle. Jeśli na tym samym obszarze zamieszkują grupy etniczne czy narodowe gangi są pod tym względem z zasady homogeniczne, a ważnym czynnikiem determinującym zakres i przejawy ich działań przestępczych i agresji są kulturowe tradycje własnego środowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *