people taking picture of waterfalls under cloudy sky

Mnożenie przykładów zabytków kulurowych

W każdym bowiem regionie znajduje się po kilkanaście nawet ciekawych przykładów. Bardziej zainteresowanych tym sposobem rozszerzania wiedzy o historii, kulturze i osiągnięciach kraju musimy odesłać do opracowanego przez prof. St. Lorentza „Przewodnika po muzeach i zbiorach w Polsce”. Na nie mniejszą uwagę młodych turystów zasługują miejsca walk i męczeństwa narodu polskiego w czasie II wojny światowej, znajdujące się we wszystkich zakątkach kraju. Dzięki ofiarności całego społeczeństwa zostały one upamiętnione i stanowią pomniki niedalekiej przeszłości, o której młode pokolenie wie tylko z opowieści dorosłych, wspomnień, filmów. Koordynacją opieki nad tymi miejscami zajmuje się powołana ustawą sejmową Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. Współpracuje z nią szereg organizacji społecznych i młodzieżowych, a wśród nich i PTTK. Wielu członków Towarzystwa, w tym i młodzi turyści z kół szkolnych są społecznymi opiekunami miejsc walki i męczeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *