reflections of white mosque on water

MODYFIKUJĄC WPŁYW

Modyfikujący wpływ kontekstu społecznego zachowań w związku z peł­nioną rolą, statusem jednostki, realizowanym zadaniem czy społecznymi konsekwencjami perspektywicznymi (Frączek 1973, Wójcik 1977). Natomiast jednostka określana jako agresywna cechuje się:  wysoką częstotliwością i pokaźną liczbą zach wań agresywnych,     duża intensywn ścią a jednocześnie nieadekwatnośc ą reakcji agresyw­nych w stosunku do działającego bodźca (Kuback -Jasiecka 1975),    nieumiejętnym kontrolowaniem (brak, nadmiar) reakcji agresywnych,    permanentną wrogością wobec innych ludzi (Buss 1961, Bandura, Wal- ters 1968, Kosewski 1977, Pospiszyl 1975, Wójcik 1977).Bazę teoretycznych rozważań stanowiły teorie kognitywne, głównie spo­łeczna teoria uczenia agresjii. Założona konwencja percepcyjna badań empi­rycznych pozwoliła poznać wybrane predyktory poznawcze funkcjonowania systemu rodzinnego (spostrzegane przez dorastające dzieci postawy rodzi­cielskie) oraz dokładnie przeanalizować zależności mię zy nimi a agresyw­nością badanych dziewcząt i chłopców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *