NA PODSTAWIE DANYCH STATYSTYCZNYCH

Na podstawie naszych badań ponad 150 tys. norweskich i szwedzkich uczniów za pomocą kwestionariusza dotyczącego agresji szkolnej można szacować, że ok. 15% uczniów w szkole podstawowej i w młodszych klasach szkoiy średniej (klasy od 1 do 9-tej, co odpowiada mniej więcej przedziałowi wieku od 7 do 16 lat) w Skandynawii doświadczyło zjawiska agresji szkolnej z pewną regularnością (jesień 1983) jako znęcający się lub ich ofiary. Pro­porcje te odnoszą się do jednego ucznia na siedmiu lub 84 tys. uczniów. W przybliżeniu 9% stanowiły ofiary, a 7% znęcało się nad innymi uczniami. Ok. 9 tys. było zarówno agresorami, jak i ofiarami. Ok. 5% uczniów uczes­tniczyło w bardziej złożonych zjawiskach agresji szkolnej. Z całym prawdo­podobieństwem liczby te nie odnoszą się do pełnej liczby uczniów, którzy doświadczyli zjawiska agresji szkolnej w ciągu całego roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *