four people walking

NADMIERNA OPIEKA

Konstruktywno – des­truktywnego stosunku matki do ojca i ojca do matki. Przy tym, największy wpływ ma destruktywny stosunek ojca do matki. Nadmierna opieka ujemnie koreluje ze wskaźnikiem życzliwości i pozytywnej emocjonalności dorasta­jącego. Zachodzą także związki między postawą życzliwości u dorastającego, z jednej strony, i dominowaniem ojca, z drugiej. Im wyższa dominacja i do­minująca hiperprotekcja (nadmierna opieka) ojca, tym niższy jest wskaźnik życzliwości i częstsze przejawy agresywności w zachowaniach młodzieży w szkole.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *