Brown Wooden Dock

Najprostszy sposób sprawdzenia czułości igły magnetycznej

Kilkakrotne zbliżenie metalowego przedmiotu do tarczy z igłą. Gdy igła za każdym razem, po chwilowym odchyleniu, będzie wracała do swego pierwotnego położenia to dowód że nie jest rozmagnesowana i wskazuje prawidłowo. Aby zapobiec ewentualnemu rozmagnesowaniu igły magnetycznej należy chronić kompas przed wysokimi temperaturami (silne słońce, ognisko itp.). Należy unikać używania kompasu i busoli w czasie burzy. Przez unieruchomienie igły magnetycznej w czasie przenoszenia i przerw w użytkowaniu kompasu zabezpiecza się ją i przedłuża okres jej sprawnego działania. Przy korzystaniu z kompasu i busoli należy unikać opierania ich o metalowe części wyposażenia osobistego i sprzętu, jak np. klamra od pasa, lorneta, aparat fotograficzny, a także sąsiedztwa torów kolejowych, słupów, wież i innych dużych przedmiotów metalowych, gdyż w takich przypadkach igła będzie działać nieprawidłowo. Przed korzystaniem z kompasu w godzinach nocnych tarczę z igłą należy krótko naświetlić latarką. Azymut kierunku północy wynosi 0°, wschodu 90°, południa 180°, zachodu 270°.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *