woman wearing coat standing on road with travel luggage during daytime

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

Do najważniejszych elementów środowiska społecznego w procesie so­cjalizacji zalicza się rodzinę oraz inne małe grupy (klasa szkolna, grupa rówieśnicza), w których uczestniczy człowiek i wywierają one na niego bezpośredni, jak i pośredni wpływ w przebiegu interakcji, jednostki ze spo- łeczeństwemjako całością (Malak, Frączek 1986). Oba oddziaływania (bez­pośrednie i pośrednie) dokonują się przez trzy związane ze sobą kanały: środowisko społeczne organizuje doświadczenie człowieka, dostarcza mu modeli zachowania się; oraz posługuje się w tym procesie wzmocnieniami. Nie można w tym miejscu pominąć modelowania społecznego, dotyczą­cego łatwo dających się zaobserwować zjawisk, a polegającego na tym, że ludzie są dla siebie przykładami postępowania (Bronfenbrenner 1970).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *